Пишите нам [email protected]

Осигурани случај је догађај који представља остварење ризика који је обухваћен осигурањем. Другим речима, то је догађај унапред предвиђен уговором о осигурању (или законом) чијим наступањем настаје главна обавеза осигуравача да исплати накнду из осигурања. Овај догађај такође повлачи одређене обавезе на страни осигураника, а осим тога од великог је значаја за даљу судбину заснованих односа осигурања.

За разлику од ризика, који представља опасност да ли ће се десити неки економски штетан догађај али не и тај догађај, осигурани случај је заправо реализација ризика, односно остварење тог догађаја.

Осигурани случај мора бити унапред предвиђен условима осигурања. Он мора да се деси у одређеном времену, на одређеном месту и са одређеним последицама.

За осигурани случај веома је битно да се остварује у време трајања осигурања. Осигурани случај може да се деси у одређеном временском тренутку,а може и да траје у дужем временском периоду.

Осигурани случај карактерише недељивост. Без обзира ако догађај траје дуже од времена покривеног осигурањем, штета ће бити надокнађена у потпуности.

Scroll to Top